Hướng dẫn cách chọn hàng

04/02/2017

MỘT SỐ LINK GỢI Ý:

 

THỜI TRANG NỮ: 

- TRANG CHỦ: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.1.KIDGJx&initiative_id=staobaoz_20150126&tab=all&cps=yes&stats_click=search_radio_all%253A1&cat=50102996

- GIÀY NỮ CAO : http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.88.brINJN&q=%E9%AB%98%E8%B7%9F%E9%9E%8B&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50340020&ppath=413%3A800001001

- GIÀY NỮ BỆT: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.90.KIDGJx&q=%E5%B9%B3%E5%BA%95%E9%9E%8B&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50340020

- GIÀY DÉP MÙA HÈ:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.89.KIDGJx&q=%E5%87%89%E9%9E%8B&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50340020&ppath= 

- TÚI XÁCH : http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.144.9ApHda&q=%E5%A5%B3%E5%8C%85&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50006842

- NỘI Y : http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E5%86%85%E8%A1%A3%E5%A5%97%E8%A3%85&cat=1625&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=%E5%86%85%E8%A1%A3TAO&suggest_query=%E5%86%85%E8%A1%A3TAO&source=suggest

- TRANG SỨC: http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E9%A6%96%E9%A5%B0&cat=1705&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=SHOUSHI&suggest_query=SHOUSHI&source=suggest

- PHỤ KIỆN TRANG ĐIỂM:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.431.twR9aW&q=%E5%8C%96%E5%A6%9D&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150126&cps=yes&cat=50010817&fs=1&olu=yes 

- PHỤ KIỆN THỜI TRANG: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.83.twR9aW&q=%E6%9C%8D%E9%85%8D&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50010404

 

 THỜI TRANG NAM:

- TRANG CHỦ: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.5.cbbCcO&initiative_id=staobaoz_20150128&stats_click=search_radio_all%253A1&js=1&q=%E7%94%B7%E8%A3%85&cat=50344007&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=%E9%90%A2%E7%96%AF%EE%97%96&suggest_query=%E9%90%A2%E7%96%AF%EE%97%96&source=suggest

- GIÀY NAM: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.124.cbbCcO&initiative_id=tbindexz_20150126&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&q=%E7%94%B7%E9%9E%8B&cat=50016853&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=%E9%90%A2%E7%83%BD%E7%80%B7&suggest_query=%E9%90%A2%E7%83%BD%E7%80%B7&source=suggest&fs=1&olu=yes

- PHỤ KIỆN: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.137.cbbCcO&q=%E8%80%B3%E9%92%89+%E7%94%B7&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150312&cps=yes&cat=50034586

ĐỒ TRẺ EM:

- List chung: http://list.taobao.com/itemlist/baby.htm?cat=50095672&spercent=95&isprepay=1&gobaby=1&random=false&as=0&viewIndex=1&spm=a214x.6760217.2015012211.19.cbbCcO&commend=all&atype=b&style=grid&md=5221&same_info=1&isnew=2&smc=1&tid=0&_input_charset=utf-8

- GIÀY XINH:http://s.taobao.com/list?spm=a214x.6760217.2015012211.243.cbbCcO&q=%E7%AB%A5%E9%9E%8B&cat=35%2C50006004%2C50067081%2C50008165%2C54164002%2C50005998&style=grid&seller_type=taobao

 http://s.taobao.com/list?spm=a214x.6760217.2015012211.231.cbbCcO&q=%E5%AD%A6%E6%AD%A5%E9%9E%8B%E6%98%A5%E7%A7%8B&abver=new&input_query=%E5%AD%A6%E6%AD%A5%E9%9E%8B&suggest_offset=0&from=suggest&cat=35%2C50006004%2C50067081%2C50008165%2C54164002%2C50005998&style=grid&seller_type=taobao

- ĐỒ CHƠI: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.5803581.d4908513&sourceId=tb.index&search_type=mall&ssid=s5-e&commend=all&q=%E5%B0%8F%E5%AD%A9%E7%8E%A9%E5%85%B7&suggest=0_2&_input_charset=utf-8&wq=%E5%B0%8F%E5%AD%A9&suggest_query=%E5%B0%8F%E5%AD%A9&source=suggest

 

- ĐỒ BÀ BẦU: http://s.taobao.com/list?spm=a217j.7271145.a214d62-static.10.aP1XFA&seller_type=taobao&cps=yes&cat=50067081&q=%E7%A7%8B%E6%AC%BE%E8%BF%9E%E8%A1%A3%E8%A3%99

PHỤ KIỆN ĐIỆN TỬ:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.33.n6VnzO&q=%94%B5%B4a%C5%E4%BC%FE&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&initiative_id=tbindexz_20150126

NỘI THẤT: http://list.taobao.com/itemlist/jiadiano.htm?cat=50018957&isprepay=1&sd=0&viewIndex=1&as=0&spm=a214x.6760217.2015012211.37.n6VnzO&commend=all&atype=b&style=grid&pcat=djiadian&same_info=1&olu=yes&isnew=2&mSelect=false&smc=1&scm=1220.6.2.1&tid=0&_input_charset=utf-8

 

 ĐỒ BẾP:

- DỤNG CỤ NẤU ĂN: http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.405.n6VnzO&q=&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150311&cps=yes&cat=50018930&fs=1&discount=1&olu=yes&sort=renqi-desc

 

- DỤNG CỤ LÀM BÁNH: http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E8%9B%8B%E7%B3%95%E6%A8%A1%E5%85%B7&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&wq=%E8%9B%8B%E7%B3%95&suggest_query=%E8%9B%8B%E7%B3%95&source=suggest

VỎ ĐIỆN THOẠI: http://s.taobao.com/search?q=%E6%89%8B%E6%9C%BA%E4%BA%AE&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20150629&ie=utf8

 

COSPLAY:

- Trang phục:  http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=cosplay%E6%9C%8D%E8%A3%85&cat=25&suggest=cat_1&_input_charset=utf-8&wq=cosplay&suggest_query=cosplay&source=suggest

- Tóc:http://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20150629&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=cosplay%E5%81%87%E5%8F%91&suggest=0_2&_input_charset=utf-8&wq=cosplay&suggest_query=cosplay&source=suggest

 

 

ĐỒ THỂ THAO:http://s.taobao.com/search?spm=a214x.6760217.2015012211.13.JUfsRJ&q=%E6%88%B7%E5%A4%96&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20150128

 

HỘI ĐI BUÔN THÌ VÀO ĐÂY NHÉ: 

- ALIBABA: http://www.1688.com/  

 

Ngoài ra để tìm các loại khác hoặc đồ theo ý thích của riêng mình các bạn có thể dùng công cụ dịch của google để dịch từ khóa tìm kiếm:

https://translate.google.com/#vi/zh-CN/b%E1%BB%91t%20n%E1%BB%AF

 

Sau đó tìm trên các trang:

TAOBAO: http://s.taobao.com/search?q=%E5%A5%B3%E9%9D%B4&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20150629&ie=utf8

TMALL: http://list.tmall.com/search_product.htm?q=%C5%AE%D1%A5&type=p&vmarket=&spm=3.7396704.a2227oh.d100&from=mallfp..pc_1_searchbutton

 

 

Một số từ khóa gợi ý giúp các bạn tìm kiếm nguồn hàng:

  • Các bạn chọn từ khóa gợi ý bên dưới, ghép thêm giới tính nam hoặc nữ, sau đó copy past vào ô tìm kiếm của Taobao, Alibaba.
nam/nữ 男/女lễ phục/ đồ ngủ:礼服/晚装
Đồ Hàn Quốc: 韩国Quần/quần tất/ quần bò:裤子/打底裤/牛仔裤
túi xách/balo:包袋/背包thắt lưng/ đai áo:腰带、腰链
váy/váy liền thân:裙子/连衣裙khăn/khăn lụa:围巾、丝巾
vali/ví da:箱包/钱包găng tay/ mũ:手套/帽子
áo somi:衬衫áo da 皮衣
Áo hai dây:小背心/ 小吊带váy cưới/sườn xám: 婚纱/旗袍
vest 西装vòng tay/ vòng cổ/ nhẫn: 手镯,手链/项链/戒指